Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Pari- ja perheterapia

 

Olen voimavarakeskeinen pari- ja perheterapian psykoterapeutti. Psykologina olen työskennellyt parisuhteiden ja perheiden kysymysten äärellä vuodesta 2007 lähtien. Minulla on laaja-alainen kokemus parisuhteen ja perhesuhteiden sekä oman elämän haastavissa tilanteissa elävien asiakkaiden kanssa työskentelemisestä, selviytymisen ja hyvinvoinnin tukemisesta sekä moniammatillisesta verkostotyöstä erilaisissa palvelujärjestelmissä. Olen erikoistunut mm. uusperheiden kysymyksiin sekä ryhmämuotoiseen vanhemuusvalmennukseen. 

 

Pariterapia

Pariterapeuttina viitekehykseni on dialoginen ja tunnekeskeinen. Parisuhteessa oleminen saattaa aktivoida aikaisempien ihmissuhteidemme asioita, kuten lapsuutemme kiintymyssuhteissa omaksuttuja tapoja toimia ja selviytyä ristiriitatilanteissa. Pariterapeuttina minulle tärkeitä työskentelyn painopisteitä ovat kommunikaation ja keskinäisen ymmärryksen vahvistaminen, turvallisuuden kokemuksen ja omaan itseen auki olemisen mahdollisuuksien lisääminen sekä seksuaalisuuteen liittyvät teemat. 

Pariterapeuttinen työskentely voi myös olla hyödyllistä tilanteessa, jossa puolisot harkitsevat eroa, ero on ajankohtainen tai erotilanteen jälkeen. Erotilanteessa pariterapeuttinen tapaaminen tarjoaa mahdollisuuden tehdä parisuhteen päättämisen työskentelyä ja ymmärtää eroon johtaneita syitä. Yhteisen vanhemmuuden jatkuessa käynneillä on mahdollisuus rakentaa ja vahvistaa vanhemmuusyhteistyötä.

 

Perheterapia

Perheterapeuttina minulle on tärkeää jokaisen perheenjäsenen aito kohtaaminen. Psykologina huolehdin erityisesti lasten ja nuorten mahdollisuudesta tuoda oma kokemuksensa kuuluviin esimerkiksi erilaisia toiminnallisia menetelmiä hyödyntäen. Perheiden haastavissa tilanteissa keskinäisen ymmärryksen lisääminen ja kuulluksi ja nähdyksi tulemisen kokemukset vahvistavat suhteita ja niiden voimavaroja.

Perheterapeuttina työskentelen sensitiivisellä ja lempeällä työotteella. Perheen ja sen jäsenten elämäntarinan läpikäyminen voi tuoda keskinäistä ymmärrystä perheen vuorovaikutuksen haasteisiin. Elämä tapahtuu kuitenkin tässä ja nyt -hetkessä. Perhetapaamisilla lähdetäänkin aktiivisesti pienin askelin harjoittelemaan uudenlaista vuorovaikutusta ja toimintatapoja. 

Perheterapeuttinen työkentely voi toteutua myös vanhemmuuden tuen käynteinä. Vanhemmuuden tuen käynneillä on mahdollisuus pohtia omia toimintatapoja vanhempana, itsessä vanhempana herääviä tunteita ja ajatuksia tai omaa saatua vanhemmuutta ja sen merkitystä. Työskentely voi olla hyödyllistä myös uusperheen perheytymisen tukena.

 

Pari- ja perheterapeuttisten työskentelyjen prosessit suunnitellaan yhdessä asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Myös yksilökäynnit ovat mahdollisia.