Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Collaboration - We are better together

 

Pohdin yritykselleni nimeä, joka tavoittaisi jotakin sen ytimessä olevasta ajatuksesta.

Collaboratio (lat.) tarkoittaa yhteistyötä, yhdessä tekemistä. 

 

Elämän haastavien tilanteiden kohdatessa ei ole hyvä jäädä yksin. Psykoterapeuttinen ja psykologinen työskentely auttaa pysähtymään, kuulemaan omaa itseä, omia ajatuksia ja tunteita. Yhdessä on mahdollista löytää uudenlaista ymmärrystä ja näkökulmia omaan itseen ja elämään sekä tärkeisiin ihmissuhteisiin.

 

Perheneuvolapsykologina minulla on yli vuosikymmenen kokemus ihmissuhdetyöstä. Työssäni ihmisten elämän äärellä olen huomannut kohdatuksi tulemisen kokemuksen ja avoimen dialogin hoitavan, niin elämän haastavissa tilanteissa, kuin etsiessämme askelmia kohti toiveikkuutta ja elämän unelmia. Yhdessä pohtiminen ja ymmärtäminen luo tilaa uudenlaiselle kasvulle, niin ammatillisesti kuin tärkeissä ihmissuhteissa.