Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Työnohjaus

 

Monella asiantuntijatyön alalla työvälineenä käytetään omaa itseä. Työssä jaksamisen ja työn palkitsevuuden säilyttämiseksi säännöllinen oman hyvinvoinnin äärelle pysähtyminen on tärkeää. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen. Reflektoinnin kautta syntyy mahdollisuus ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen, mikä lisää työn iloa ja laatua. 

Olen työskennellyt työnohjaajana sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä kasvatusalan ammattilaisille vuodesta 2011 alkaen. Työnohjaajana työskentelen kollaboratiivisella ja dialogisella viitekehyksellä työnohjattavien omia voimavaroja etsien ja vahvistaen. Keskustelun lisäksi hyödynnän kokemuksellisia menetelmiä, kuten visuaalisuutta, symbolityöskentelyä ja roolin vaihtoja. Myös kehollisuuden huomiointi on minulle tärkeää.

 

Ryhmätyönohjaus

Työnohjaajana haluan vaalia moninäkökulmaista ajattelutapaa ja avointa dialogia. Työnohjattavien oman toimijuuden kokemus sekä uteliaisuus työhön, elämään ja ihmisyyteen ovat työnohjauksessani kantavia teemoja. Ryhmätyönohjaus voi toteutua asiakassuhteiden työnohjauksena, teemallisena työnohjauksena tai työyhteisöjen työnohjauksena. Työnohjauksessa voidaan tarkastella esimerkiksi haastavia asiakastilanteita, työhön liittyviä rooleja, ammatillista vuorovaikutusta, perustyötehtävän toteuttamista, organisaation ja arkityön tavoitteita tai muutostilanteita ja kehittämistyötä. Työtilanteisiin liittyvät ajatukset, tunteet ja keholliset kokemukset ovat myös tärkeitä huomion kohteita.

 

Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjauksessa on mahdollisuus keskittyä työhön liittyviin kysymyksiin henkilökohtaisella tasolla. Yksilötyönohjausprosessit räätälöidäänkin yksilöllisesti asiakkaan toiveiden ja tarpeen mukaan. Yksilötyönohjaus voidaan fokusoida esimerkiksi esimiestyöhön ja johtamisen kysymyksiin. Työnohjauksessa on mahdollista tarkastella oman työuran astinkiviä ja suuntaa. Työnohjauksessa on myös mahdollisuus pohtia omaa elämäntarinaa ja sen kytkyjä työhön liittyviin kysymyksiin, arvomaailmaan ja omaan persoonaan. 

 

Työnohjaus on prosessi, joka hyödyttää eniten jatkuessaan säännöllisin väliajoin pidemmällä aikavälillä. Sopimus voidaan tehdä esimerkiki puoleksi vuodeksi tai vuodeksi kerrallaan, ja päättää tämän jälkeen jatkosta. Työnohjaus voidaan myös sopia fokusoituna jaksona tai kerta kerralta tarpeen mukaan.